CrossFit8K48


20% rabatu na trzymiesięczny kartnet OPENstandard, brak opłaty wpisowej