Zarejestruj swoją kartę


WNIOSEK O WYDANIE KARTY MŁODYCH

Wnoszę o wydanie Karty Młodych uprawniającej mnie do korzystania z Programu "Karta Młodych"

Dane wnioskodawcy

*

Dane szkoły/uczelni


*
*
Wraz z wnioskiem przedstawiam do wglądu:
*

* pola wymagane

Wyrażam zgodę - w związku z art. 7 pkt 5 w odniesieniu do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późń. zm.) - na gromadzenie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Wspierania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Powstańców Warszawy 8/20, danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty Młodych i załącznikach do wniosku, zawierającym imiona, nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu, adres elektroniczny, PESEL, miejsce nauki dla celu związanego z weryfikacją uprawnień do korzystania z Programu Karta Młodych oraz jego realizacji. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.